بلندخوانی فارسی‌آموز، کوهرنگ، تیر۹۸

2019-07-17/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی داستانک سوم نخودی، کوهرنگ، آذر۹۷

2018-12-09/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، کوهرنگ، آذر ۹۷

بسته‌ی آواورزی با سی‌بی‌لک را بلندخوانی کردیم و برای فعال…
2018-12-01/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی داستانک‌های نخودی، کوهرنگ، آذر ۹۷

کتاب داستانک‌های نخودی نوشته‌ی محمدهادی محمدی را برای بچه‌ه…
2018-12-01/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی داستانک دوم از کتاب آواورزی با سی‌بی‌لک، کوهرنگ، آبان ۹۷

2018-11-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی داستانک دوم از کتاب آواورزی، کوهرنگ، آبان ۹۷

2018-11-21/توسط نرگس پرسنده

بلندخوانی کتاب گنجشک که بال و پر داشت، بازفت، بهمن۹۶

2018-01-30/توسط کارشناس با من بخوان

بلندخوانی کتاب «ایزی و راسو»، بازفت، دی ۹۶

دبستان دم تنگ بازفت

آموزگار: عبدالله زاده

2018-01-18/توسط editorfa

بلندخوانی کتاب «تخم پنگوئن امپراطور»، بازفت، دی ۹۶

دبستان منتظرالقائم تبرک سفلی، پایه پنجم

آموزگار: علی…
2018-01-17/توسط editorfa

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه، بازفت، دی ۹۶

2018-01-10/توسط نرگس پرسنده

خلاصه نویسی از کتاب، بازفت، دی ۹۶

2018-01-03/توسط کارشناس با من بخوان

کتابخانه با من بخوان در پایه پنجم، بازفت، دی ۹۶

دبستان منتظرالقائم تبرک سفلی

آموزگار: علی عرب مارکده2018-01-02/توسط editorfa

کارگاه دو روزه سواد پایه در بازفت، آبان ۹۶

آموزشگر: مونا جمشیدی

آواورزی، الفباورزی، لولوپی ۰ و لولوپی۱

2017-11-01/توسط editorfa