معرفی با من بخوان

«با من بخوان تا اوج پرواز»

این فیلم معرفی کوتاهی از برنامه ترویج کتابخوانی «با من بخوان» است.

کتابخانه‌ی «با من بخوان» چگونه کتابخانه‌ای است؟

در این فیلم نگاهی می‌اندازیم به ویژگی‌ها و کارکردهای کتابخانه‌های «با من بخوان».