سال ۲۰۱۷

برنامه‌ی ترویج کتابخوانی «با من بخوان» از سوی شاخه‌ی ملی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان بلژیک، به عنوان نامزد جایزه‌ی آسترید لیندگرن ۲۰۱۷، بزرگ‌ترین جایزه‌ی ادبی کودکان و نوجوانان معرفی شد.

سال ۲۰۱۸

برنامه ترویج کتابخوانی «با من بخوان» از ایران از سوی شورای کتاب کودک و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و در عرصه جهانی از سوی شاخه ملی IBBY در سوییس، شاخه ملی IBBY در بلژیک (فلاندرز) و انجمن بین‌المللی سوادآموزی ILA به عنوان نامزد این جایزه در سال ۲۰۱۸ معرفی شد.

سال ۲۰۱۹

«با من بخوان»، برنامه ترویج کتابخوانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، بار دیگر از ایران از سوی شورای کتاب کودک و در عرصه جهانی از سوی سه سازمان انجمن بین‌المللی سوادآموزی (ILA) و شاخه‌های ملی IBBY در سوییس و بلژیک (فلاندرز) به عنوان نامزد جایزه یادبود آسترید لیندگرن ۲۰۱۹ معرفی شد.

سال ۲۰۲۰

برنامه «با من بخوان» در سال ۲۰۲۰ نیز در فهرست کاندیداهای دریافت جایزه یادبود آسترید لیندگرن قرار گرفت. «با من بخوان»، تنها برنامه‌ای است که یک نهاد ایرانی و سه سازمان بین‌المللی، آن را نامزد دریافت جایزه کرده‌اند: شورای کتاب کودک، «انجمن بین‌المللی سواد (ILA)»، «دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان بلژیک شاخه فلاندرز و سوئیس» برنامه‌ی «با من بخوان» را به عنوان نامزد جایزه معرفی کردند.

سال ۲۰۲۱

برنامه «با من بخوان» در سال ۲۰۲۱ نیز از سوی دو شاخه ملی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در فلاندرز (بلژیک) و سوئیس و انجمن بین‌المللی سوادآموزی (ILA) برای پنجمین بار نامزد جایزه آسترید لیندگرن شد.

سال ۲۰۲۲

در سال ۲۰۲۲ نیز کاترین پترسون، نویسنده‌ی نام‌دار ادبیات کودک که خود برنده‌ی جایزه‌ی آلما سال ۲۰۰۶، جایزه‌ی هانس کریستین اندرسن ۱۹۹۸ و دیگر جایزه‌های معتبر در حوزه‌ی ادبیات کودکان بوده است، برنامه‌ی «با من بخوان» را سزاوار دریافت این جایزه‌ی بزرگ، و شایسته‌ی معرفی به هیات داوران آلما دانست. افزون بر کاترین پترسون، «دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان بلژیک شاخه فلاندرز» نیز برای چندمین سال پیاپی برنامه‌ی «با من بخوان» را به عنوان نامزد دریافت این جایزه معرفی کرد.

سال ۲۰۲۳

برنامه «با من بخوان» در سال ۲۰۲۳ بار دیگر از سوی شاخه ملی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در فلاندرز (بلژیک) و کاترین پترسون، نویسنده‌ی آمریکایی، نامزد جایزه آسترید لیندگرن شد.

سال ۲۰۲۴

برای هشتمین سال پیاپی، برنامه‌ی «با من بخوان» نامزد جایزه‌ی جهانی یادبود آسترید لیندگرن (آلما) شده است، آن هم از سوی نهادها و شخصیت‌هایی که فراتر از گستره‌ی ملی، اعتبار جهانی دارند. افزون بر کاترین پترسون نویسنده‌ی پرآوازه‌ی ادبیات کودکان جهان، و شاخه‌ی ملی فلاندرز «دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان»، ایفلا (فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری) نیز برنامه‌ی «با من بخوان» را نامزد دریافت جایزه‌ی آلما ۲۰۲۴ معرفی کرده است.

This post is also available in: انگلیسی