سال ۲۰۱۷

برنامه‌ی ترویج کتابخوانی «با من بخوان» از سوی شاخه‌ی ملی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان بلژیک، به عنوان نامزد جایزه‌ی آسترید لیندگرن ۲۰۱۷، بزرگ‌ترین جایزه‌ی ادبی کودکان و نوجوانان معرفی شد.

سال ۲۰۱۸

برنامه ترویج کتابخوانی «با من بخوان» از ایران از سوی شورای کتاب کودک و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و در عرصه جهانی از سوی شاخه ملی IBBY در سوییس، شاخه ملی IBBY در بلژیک (فلاندرز) و انجمن بین‌المللی سوادآموزی ILA به عنوان نامزد این جایزه در سال ۲۰۱۸ معرفی شد.

سال ۲۰۱۹

«با من بخوان»، برنامه ترویج کتابخوانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، بار دیگر از ایران از سوی شورای کتاب کودک و در عرصه جهانی از سوی سه سازمان انجمن بین‌المللی سوادآموزی (ILA) و شاخه‌های ملی IBBY در سوییس و بلژیک (فلاندرز) به عنوان نامزد جایزه یادبود آسترید لیندگرن ۲۰۱۹ معرفی شد.

سال ۲۰۲۰

برنامه «با من بخوان» در سال ۲۰۲۰ نیز در فهرست کاندیداهای دریافت جایزه یادبود آسترید لیندگرن قرار گرفت. «با من بخوان»، تنها برنامه‌ای است که یک نهاد ایرانی و سه سازمان بین‌المللی، آن را نامزد دریافت جایزه کرده‌اند: شورای کتاب کودک، «انجمن بین‌المللی سواد (ILA)»، «دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان بلژیک شاخه فلاندرز و سوئیس» برنامه‌ی «با من بخوان» را به عنوان نامزد جایزه معرفی کردند.

سال ۲۰۲۱

برنامه «با من بخوان» در سال ۲۰۲۱ نیز از سوی دو شاخه ملی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در فلاندرز (بلژیک) و سوئیس و انجمن بین‌المللی سوادآموزی (ILA) برای پنجمین بار نامزد جایزه آسترید لیندگرن شد.

This post is also available in: انگلیسی