آموزگاران، مربیان، مروجان و کتابدارانی که مایل هستند با برنامه‌ی «با من بخوان» همکاری کنند، پیش از پر کردن فرم مشخصات خود، ابتدا شرایط و مقررات زیر را بخوانند و در صورت پذیرش همه موارد، ادامه فرم را کامل کنند.

آموزگاران، مربیان، مروجان و کتابدارانی که خواهان پیوستن به برنامه «با من بخوان» هستند باید واجد شرایط زیر باشند:

  1. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار  با ویژگی‌های و فعالیت‌های برنامه «با من بخوان» به طور کامل آشنا باشد.
  2. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار خواهان اجرای «با من بخوان» در کلاس، کتابخانه و یا منطقه‌ی خود باشد.
  3. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار باید تعهد اخلاقی به اجرای کامل برنامه داشته باشد.
  4. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار در مدرسه، مرکز و یا کتابخانه‌ای باشند که مسئولان آن مخالفتی در اجرای این طرح نداشته باشند.
  5. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار داوطلب باید خود اقدام به تکمیل کردن این درخواست کند.
  6. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار موظف است در کارگاه مربوط به این برنامه شرکت کند.
  7. آموزگار، مربی، مروج و کتابدار موظف است به طور منظم از برنامه کتابخوانی با کودکان و نوجوانان زیر پوشش تهیه و برای کارشناسان برنامه ارسال کند.

** ارسال نکردن گزارش به معنای اجرا نکردن برنامه است و درخواست‌‌های بعدی از سوی آن آموزگار، مربی، مروج و کتابدار بررسی نخواهد شد.