گزارش تصویری از برگزاری روز جهانی کامی‌شی‌بای در ایران

گزارش تصویری از برگزاری روز جهانی کامی‌شی‌بای در ایران

امسال موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و برنامه‌ی «با من ب…
2019-12-14/توسط هدیه خلیلیان
کتابخوانی راهی برای تقویت دوستی‌ها

کتابخوانی راهی برای تقویت دوستی‌ها

2019-12-11/توسط هدیه خلیلیان
کامی شی بای و محیط زیست

کامی شی بای و محیط زیست

2019-12-04/توسط هدیه خلیلیان
کودکان بیمار و در بحران همراه وحشی‌ها به دنیای هیجان‌ و شادی سفر می‌کنند

کودکان بیمار و در بحران همراه وحشی‌ها به دنیای هیجان‌ و شادی سفر می‌کنند

2019-12-03/توسط هدیه خلیلیان
سوادآموزی و دست‌ورزی با وسایل دورریختنی و مواد بازیافتی

سوادآموزی و دست‌ورزی با وسایل دورریختنی و مواد بازیافتی

2019-12-01/توسط هدیه خلیلیان
سوادآموزی از راه ادبیات

سوادآموزی از راه ادبیات

فعالیت‌های در پیوند با بلندخوانی را می‌توان با توجه به حال‌وه…
2019-11-27/توسط هدیه خلیلیان
کودکان به همراه مرد چوپان به سفر در دنیای کتاب می‌روند

کودکان به همراه مرد چوپان به سفر در دنیای کتاب می‌روند

2019-11-26/توسط هدیه خلیلیان
نشست بلندخوانی کتاب آواورزی در کتابخانه کودک‌محور دایان

نشست بلندخوانی کتاب آواورزی در کتابخانه کودک‌محور دایان

2019-11-19/توسط هدیه خلیلیان
کتابخانه مکانی برای خواندن، گفت‌و‌گو و یادگیری مهارت‌ها و ارزش‌های زندگی

کتابخانه مکانی برای خواندن، گفت‌و‌گو و یادگیری مهارت‌ها و ارزش‌های زندگی

2019-11-16/توسط هدیه خلیلیان
آموزش خلاق کودک‌محور با لوازم و امکانات اندک

آموزش خلاق کودک‌محور با لوازم و امکانات اندک

2019-11-12/توسط هدیه خلیلیان
پیوند کتاب و کودک در فضاسازی مهدکودک آوای تبسم

پیوند کتاب و کودک در فضاسازی مهدکودک آوای تبسم

2019-11-11/توسط هدیه خلیلیان
کتاب «تخم پنگوئن امپراتور» و بازیافت

کتاب «تخم پنگوئن امپراتور» و بازیافت

2019-11-09/توسط هدیه خلیلیان
دار و دسته خرگوش‌های جهنمی در مرکز توانمندسازی مهر و ماه

دار و دسته خرگوش‌های جهنمی در مرکز توان‌مندسازی مهر و ماه

2019-11-07/توسط هدیه خلیلیان
استقبال مربیان جزیره‌ی قشم از کارگاه‌های آموزش خلاق سواد پایه و هنر

استقبال مربیان جزیره‌ی قشم از کارگاه‌های آموزش خلاق سواد پایه و هنر

2019-11-05/توسط هدیه خلیلیان
اشتیاق کودکان برای بلندخوانی و با‌هم‌خوانی کتاب المر و فعالیت‌های رنگارنگ آن!

اشتیاق کودکان برای بلندخوانی و با‌هم‌خوانی کتاب المر و فعالیت‌های رنگارنگ آن!

2019-11-03/توسط هدیه خلیلیان
دریافت جایزه یادبود آسترید لیندگرن (آلما) قرار گرفت!

برنامه‌ی با من بخوان امسال هم در فهرست کاندیداهای دریافت جایزه یادبود آسترید لیندگرن (آلما) قرار گرفت!

برنامه‌ی با من بخوان امسال هم در فهرست کاندیداهای دریافت جا…
2019-10-30/توسط هدیه خلیلیان
ساخت سرزمین بهار در آموزش خلاق سواد پایه

ساخت سرزمین بهار در آموزش خلاق سواد پایه

2019-10-30/توسط هدیه خلیلیان
همیاری کتابداران نوجوان در کتابخانه کودک‌محور جوانرود

همیاری کتابداران نوجوان در کتابخانه کودک‌محور جوانرود

2019-10-26/توسط هدیه خلیلیان
پروژه‌های «با من بخوان» هم‌زمان با سال تحصیلی جدید کار خود را از سر گرفتند

پروژه‌های «با من بخوان» هم‌زمان با سال تحصیلی جدید کار خود را از سر گرفتند

امسال نیز در ماه‌های مهر و آبان، همانند سال‌های گذشته، دور …
2019-10-23/توسط هدیه خلیلیان
افتتاح کتابخانه کودک‌محور با من بخوان در سپیددشت

افتتاح کتابخانه کودک‌محور با من بخوان در سپیددشت

2019-10-20/توسط هدیه خلیلیان
آموزش مهارت زندگی به کودکان با کشاورزی

آموزش مهارت زندگی به کودکان با کشاورزی

2019-10-14/توسط هدیه خلیلیان
تاثیر کتابخوانی بر گسترش آرزوی کودکان عشایر زاهدان

تاثیر کتابخوانی بر گسترش آرزوی کودکان عشایر زاهدان

2019-10-12/توسط هدیه خلیلیان
فعالیت روز ملی چاپ در کتابخانه کودک‌محور جیرفت

فعالیت روز ملی چاپ در کتابخانه کودک‌محور جیرفت

2019-10-08/توسط هدیه خلیلیان
بیش از ۷۵۰ کودک زیر پوشش کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» قرار گرفتند

بیش از ۷۵۰ کودک زیر پوشش کمپین «یک آموزگار، یک کلاس، یک کتابخانه» قرار گرفتند

2019-10-07/توسط هدیه خلیلیان
آتش‌نشان‌های کوچک در کتابخانه‌ی صدرالواعظین خوانسار

آتش‌نشان‌های کوچک در کتابخانه‌ی صدرالواعظین خوانسار

2019-10-06/توسط هدیه خلیلیان
کتابخوانی با روپوش المر

کتابخوانی با روپوش المر

2019-10-02/توسط هدیه خلیلیان
با من بخوان در کابل

با من بخوان در کابل

2019-09-28/توسط هدیه خلیلیان
بلندخوانی کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد» در روز جهانی صلح

بلندخوانی کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد» در روز جهانی صلح

2019-09-22/توسط هدیه خلیلیان
صلح را باید از کودکی آموخت

صلح را باید از کودکی آموخت

2019-09-22/توسط هدیه خلیلیان
کتاب «یک دقیقه صبر کن» بهانه‌ای برای چند دقیقه گفت‌وگو

کتاب «یک دقیقه صبر کن» بهانه‌ای برای چند دقیقه گفت‌وگو

2019-09-11/توسط هدیه خلیلیان
بازدید کودکان خانه‌ی آوین از موزه کودکی ایرانک

بازدید کودکان خانه‌ی آوین از موزه کودکی ایرانک

2019-09-06/توسط هدیه خلیلیان
کودک‌محور مهدکودک آوای کودکی

کتابخانه کودک‌محور مهدکودک آوای کودکی در شهر یزد افتتاح گشت

2019-09-04/توسط هدیه خلیلیان

This post is also available in: English