شیوه‌های پشتیبانی مالی از برنامه «با من بخوان»

 • تأمین هزینه‌های اجرای برنامه‌ی با من بخوان در مدارس و مراکز آموزشگاهی یک منطقه
 • تأمین هزینه‌های اجرای برنامه‌ی با من بخوان در کتابخانه‌های یک منطقه
  شما می‌توانید هزینه‌های تجهیز و راه‌اندازی کتابخانه‌ی با من بخوان در یک منطقه را بر عهده بگیرید.
  این کتابخانه‌ها به چهار دسته کنج کتاب، کتابخانه‌های کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم‌شده‌اند.
 • تأمین هزینه کیف‌های کتاب، مخصوص کتابخانه‌های کلاسی
  برای هر یک از کلاس‌هایی که زیرپوشش برنامه‌ی با من بخوان قرار می‌گیرند کیف‌های کتابی تعریف‌شده است. این کیف‌ها شامل ۱۸عنوان یا ۳۶ نسخه کتاب برای بلندخوانی و امانت برای یک سال تحصیلی است.
 • تأمین هزینه تهیه کتاب‌های کتابخانه‌های با من بخوان
  در برخی مناطق فضای فیزیکی کتابخانه و کتابداری که دوره‌های با من بخوان را گذرانده باشد وجود دارد ولی ابزار اصلی برگزاری نشست‌های بلندخوانی یعنی کتاب باکیفیت وجود ندارد شما می‌توانید هزینه تأمین کتاب‌های مناسب و باکیفیت را تأمین کنید.
 • تأمین هزینه موردنیاز برای ایجاد فضاهای سرشار از سواد و کودک محور در مدارس و کتابخانه‌ها
  کودکان نه‌تنها از کتاب بلکه از محیط اطراف خود نیز می‌آموزند بنابراین ایجاد فضایی سرشار از سواد و کودک محور در مدارس و کتابخانه‌ها از اهداف برنامه‌ی با من بخوان است. شما می‌توانید با تأمین هزینه فضاسازی کتابخانه‌ها یا کلاس‌های زیرپوشش برنامه با من بخوان ما را در این مهم همراهی کنید.

برای اطلاعات بیشتر با روابط عمومی با من بخوان تماس بگیرید: ۸۸۷۱۶۴۴۲