برگزاری کارگاه «نمایش برای کودکان»در خانه با من بخوان، امردادماه ۱۳۹۸

2019-08-02/توسط هدیه خلیلیان

کارگاه بلندخوانی ۱۱ و ۱۲ آبان ۹۶

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانی

تسهیل…
2018-02-06/توسط admin2

کارگاه آرش کمان‌دار ۲۱ مهر ۹۶

عنوان کارگاه: «چگونه آیین‌ها و اسطوره‌ها را با کودکان سهیم شویم» در پیوند با …
2018-02-06/توسط admin2

کارگاه بلندخوانی ۱۰ شهریور

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانی

تسهیل…
2018-02-06/توسط admin2

کارگاه آواورزی ۹ شهریور

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزی

تسهیل‌گران: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پور

ویژه‌ مخاطبان: پدر…
2018-02-06/توسط admin2

کارگاه بلندخوانی ۲۷ مرداد

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانی

تسهیل…
2018-02-06/توسط admin2

کارگاه آواورزی ۲۶ مرداد

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزی

تسهیل‌گران: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پور

ویژه‌ مخاطبان: پدر…
2018-02-06/توسط admin2

کارگاه بلندخوانی ۲۳ تیر

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانی

تسهی…
2018-02-06/توسط admin2

کارگاه آواورزی ۲۲ تیر

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزی

تسهیل‌گران: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پور

ویژه‌ مخاطبان: پدرا…
2017-12-20/توسط admin2

کارگاه بلندخوانی ۱۶ تیر

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانی

تسهیل…
2017-12-20/توسط admin2

کارگاه آواورزی ۱۵ تیر

عنوان کارگاه: آواورزی و الفباورزی

تسهیل‌گران: مریم اخگری، سهیلا فلاح‌پور

ویژه‌ مخاطبان: پدرا…
2017-12-20/توسط admin2

کارگاه بلندخوانی ۵ خرداد

عنوان کارگاه: شناخت ادبیات کودکان و روش‌های بلندخوانی

تسهیل…
2017-12-20/توسط admin2