شرکت‌کنندگان این کارگاه با ادبیات کودکان، تصویر در کتاب‌های کودکان و اهمیت کتاب در زندگی کودک آشنا می‌شوند. مخاطب این کارگاه می‌تواند از پدران و مادران، آموزگاران، مربیان مهد کودک و پیش‌دبستانی، ترویج‌گران کتاب کودک، کتابداران و به طور کلی هر فردی که به شکلی با کودکان ارتباط دارد، باشد. این کارگاه در پیوند با کارگاه «بلندخوانی، شیوه‌ها و کارکردها» قرار دارد.

در بخش اول کارگاه به تعریف ادبیات کودک و کارکردهای آن پرداخته می‌شود، این که زبان ادبی چه ویژگی‌هایی دارد و به چه متنی متن ادبی گفته می‌شود و این که این متن ادبی چه کارکردهایی دارد. در ادامه درباره‌ی انواع متن‌های ادبی یا به عبارتی با گونه‌های ادبی با زبانی ساده آموزش داده می‌شود.

بخش دوم کارگاه درباره‌ی به عناصر داستان است. شناخت عناصر داستان چه برای فردی که کتابی را با کودک سهیم می‌شود و چه برای کودک برای درک بهتر داستان، ضروری است. در این بخش با چند مورد اصلی از عناصر داستان آشنا می‌شوید و می‌آموزید که چگونه عناصر داستان را با کودک سهیم شوید.

بخش سوم کارگاه به کتاب‌های تصویری اختصاص یافته است. در این بخش شرکت‌کنندگان ابتدا با سواد دیداری و عناصر تصویر آشنا می‌شوند و گونه‌ها و کارکردهای کتاب‌های تصویری را می‌شناسند. در ادامه می‌آموزند که چگونه باید یک کتاب تصویری را با کودک سهیم شد.

تیم طراحی و تولید کارگاه:

کارشناس و مشاور ارشد: زهره قایینی، محمدهادی محمدی

هماهنگی و برنامه‌ریزی: سارا یوسف‌پور، هورزاد عطاری

کارشناسان برنامه: مریم اخگری، سپیده آرمین، مهری صفایی، فرشته یوسفی

مجریان نشست‌ها: زهره قایینی، فرشته یوسفی، سارا یوسف‌پور، هورزاد عطاری

فیلم‌برداری و تدوین: علی اخگری، علی خسروشاهی

برای آشنایی با کارشناسان برنامه به این صفحه بروید.