شرکت‌کنندگان این کارگاه با کتاب‌های باکیفیت و سهیم شدن آن با کودکان به شیوه‌ی بلندخوانی آشنا می‌شوند.

مخاطب این کارگاه می‌تواند از پدران و مادران، آموزگاران، مربیان مهد کودک و پیش‌دبستانی، ترویج‌گران کتاب کودک، کتابداران و به طور کلی هر فردی که به شکلی با کودکان ارتباط دارد، باشد. این کارگاه در پیوند با کارگاه «ادبیات کودک و کتاب‌های تصویری » قرار دارد.

در بخش نخست این کارگاه به ویژگی‌های کتاب باکیفیت پرداخته می‌شود، این که منظور از کتاب باکیفیت چیست و چه چیزهایی باعث می‌شود یک کتاب باکیفیت یا بی‌کیفیت باشد و چرا تا این اندازه بر خواندن کتاب‌های باکیفیت برای کودکان تاکید می‌شود.

بخش دوم این کارگاه به تکنیک‌ها و شیوه‌ی درست بلندخوانی و اهمیت آن می‌پردازد. این که یک نشست بلندخوانی از چه مرحله‌هایی تشکیل شده و در مرحله‌ی پیش از بلندخوانی چگونه می‌توان کودک را درباره‌ی کتاب کنجکاو کرد و علاقه‌ی او برای خواندن کتاب را برانگیخت.

بخش سوم درباره‌ی فعالیت‌های هنگام و پس از بلندخوانی است. این که در هر مرحله فرد بلندخوان باید چه کارهایی را برای جلب توجه و علاقه‌ی کودک به کتاب انجام دهد و چگونه یک نشست بلندخوانی جذاب برگزار کنیم.

در بخش پایانی کارگاه نیز شرکت‌کنندگان نکته‌های درباره‌ی بلندخوانی کتاب‌های غیرداستان می‌آموزند و نمونه‌هایی از شیوه‌ی بلندخوانی کتاب‌های زندگی‌نامه و شعر را می‌بینند.

تیم طراحی و تولید کارگاه:

کارشناس و مشاور ارشد: زهره قایینی، محمد هادی محمدی

هماهنگی و برنامه‌ریزی: هورزاد عطاری، سارا یوسف‌پور، صفورا زواران، شیدا اکبری

کارشناسان برنامه: مریم اخگری، سپیده آرمین، فرشته یوسفی، صفورا زواران

مجریان نشست‌ها: سپیده آرمین، مریم اخگری، فرشته یوسفی، نهضت قریشی‌نژاد، صفورا زواران، شیدا اکبری

برای آشنایی با کارشناسان برنامه به این صفحه بروید.