این کارگاه در دست طراحی است

تیم طراحی و تولید کارگاه:

کارشناس و مشاور ارشد: زهره قایینی

هماهنگی و برنامه‌ریزی:

کارشناسان برنامه:

مجریان نشست‌ها:

فیلم‌برداری و تدوین:

برای آشنایی با کارشناسان برنامه به این صفحه بروید.