کارگاه «کتابداری کودک: استانداردها و راهکارها» در درجه‌ی نخست مناسب افرادی است می‌خواهند بدانند کتابداری کودک چیست و می‌خواهند به‌عنوان کتابدار در کتابخانه‌های کودک و نوجوان فعالیت کنند. همچنین کتابداران کتابخانه‌های کودکی که می‌خواهند با نگاهی نو در کتابداری کودک آشنا شوند، مخاطبان دیگر این کارگاه هستند.

این کارگاه نگاهی نو به کتابداری و ترویج کتابخوانی دارد. در این کارگاه علاوه بر آشنایی با تعریف فضای کودک‌محور و فضای سرشار از سواد و الزامات آن، کتابداری ساده و خدمات فنی و عمومی یک کتابخانه‌ی کودک و نوجوان نیز آموزش داده می‌شود و درباره‌ی استانداردها و الزامات ایمنی، امنیت و سلامت در کتابخانه‌ها نیز صحبت می‌شود.

تیم طراحی و تولید کارگاه:

کارشناس و مشاور ارشد: زهره قایینی، مهرزاد یزدیان
هماهنگی و برنامه‌ریزی: صفورا زواران، ندا کمال هدایت، هورزاد عطاری
مجری کارگاه: صفورا زواران، ندا کمال هدایت
فیلم‌برداری و تدوین: علی اخگری، شیدا اکبری

برای آشنایی با کارشناسان برنامه به این صفحه بروید.