کارگاه کتابداری نوجوان برای آن دسته از کتابخانه‌هایی است که کتابداران نوجوان دارند. علاوه‌بر این گروه، قاصدک‌ها (ترویج‌گران نوجوان کتابخانه‌ها) و همیاران نوجوان کتابخانه‌ها نیز می‌توانند از این کارگاه استفاده کنند. در این کارگاه سعی شده است، اصلی‌ترین سرفصل‌هایی که نیاز است کتابداران نوجوان بدانند، با زبانی ساده توضیح داده شود.
کارگاه کتابداری نوجوانان از پنج فیلم تشکیل شده است: ١. آشنایی با کتابخانه‌های با من بخوان، ۲. آشنایی با خدمات فنی در کتابخانه‌های با من بخوان، ٣. آشنایی با فعالیت‌های پیش از نشست بلندخوانی، ۴. آشنایی با بلندخوانی و ۵. آشنایی با فعالیت‌های در پیوند با کتاب.

برای آن‌که مطئمن شویم مخاطبان فیلم‌ها را دیده‌اند و به‌خوبی درک کرده‌اند، فعالیت‌هایی در ارتباط با فیلم‌ها در نظر گرفته شده است که شما به‌عنوان تسهیلگر لازم است بر انجام آن‌ها نظارت کنید.

(برای نمایش تمام صفحه، دو بار روی فیلم کلیک کنید)

نوجوانان در کارها و عرصه‌های گوناگونی از فعالیت کتابخانه با کتابدار همکاری می‌کنند. نوجوانانی که به هر شکلی در فعالیت‌های کتابخانه مشارکت دارند می‌توانند این کارگاه را ببینند و از آن بهره ببرند.

کتابدار نوجوان: کتابداران نوجوان در کتابخانه‌هایی فعالیت می‌کنند که بزرگسالی به عنوان کتابدار وجود ندارد و همه‌ی کارهای کتابخانه بر عهده‌ی این نوجوانان است.

همیار کتابدار: همیاران کتابدارها در کتابخانه‌ها به کتابدار در کارهای کتابخانه (هم خدمات فنی و هم خدمات عمومی) کمک می‌کنند. حضور و فعالیت آن‌ها بیش‌تر درون کتابخانه و در همراهی با کتابدار است.

قاصدک‌ها: قاصدک‌ها ترویج‌گران نوجوانی هستند که کتاب را از کتابخانه به محل دیگری می‌برند و به کودکان دورتر از کتابخانه کتاب می‌دهند یا برای‌شان کتاب می‌خوانند.

برای نوجوانان هدف و ساختار کارگاه را توضیح دهید. بگویید آن‌ها مسئولیتی را پذیرفته‌اند که خوب است اطلاعات‌شان را درباره‌ی آن بالا ببرند تا کارشان را با کیفیت بهتری انجام دهند. سپس برای‌شان توضیح دهید که لازم است پنج فیلم را ببینند و در پیوند با آن‌ها تمرین‌هایی را انجام دهند. سپس فیلم‌ها را به نوبت در اختیار آن‌ها قرار دهید. اگر امکانات آن را دارید می‌توانید فیلم‌ها را در کتابخانه و به‌صورت گروهی ببینید. اگر نه فیلم‌ها را به‌شکل آنلاین یا فایل برای آن‌ها بفرستید تا در گوشی یا تبلت به تنهایی ببینند. در حالت گروهی تمرین‌ها را نیز می‌توان گروهی و در فضای کتابخانه انجام داد. در حالت فردی از نوجوانان بخواهید تمرین‌ها را به هر شکلی که می‌توانند برای شما بفرستند و به آن‌ها بازخورد دهید.

 
برای تسهیلگر:

پس از مشاهده‌ی این فیلم از نوجوانان بخواهید نظرشان را درباره‌ی کتابخانه بگویند. برای شما توضیح دهند که به‌نظرشان در کتابخانه چه عناصر کودک‌محور یا غیر کودک‌محوری وجود دارد (از نظر معیارهای کودک‌محور بودن چه نقاط قوت و ضعفی دارد) و چگونه می‌توان شرایط را بهبود داد؟

برای تسهیلگر:

بهترین تمرین در پیوند با این فیلم آن است که از کتابداران نوجوان بخواهید وضعیت خدمات فنی کتابخانه را بر اساس آموخته‌های‌شان با همراهی شما سامان دهند. فرم‌های مختلف را بررسی کنید و اگر ایرادی مشاهده می‌کنید توضیح بیشتری دهید تا آن را اصلاح کند. از قاصدک‌ها نیز می‌توانید بخواهید فرمی برای امانت کتاب‌هایی که می‌برند درست کنند و بخشی از خدمات فنی کتابخانه که مورد نیازشان است را به کار گیرند.

 
برای تسهیلگر:

پس از مشاهده‌ی این سه فیلم، از نوجوانان بخواهید یک نشست بلندخوانی طراحی و اجرا کنند. یک کتاب را با مشورت خودشان انتخاب کنید و بخواهید فعالیت‌های پیش، هنگام و پس از بلندخوانی را به‌شکل تمرینی جلوی شما اجرا کنند یا فیلم بگیرند و برای شما بفرستند.