معرفی با من بخوان در استان سمنان

«با من بخوان» در استان سمنان از سال ۱۳۹۲ در شهرستان دامغان، کتاب‌خانه مدرسه مرصع یزدانی را با کتاب‌های با کیفیت تجهیز کرده است.

مناطق زیر پوشش با من بخوان در استان سمنان

This post is also available in: انگلیسی