معرفی با من بخوان در استان سمنان

طرح با من بخوان در استان سمنان از سال ۱۳۹۲ در شهرستان دامغان، در مدرسه مرصع یزدانی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

مناطق زیر پوشش با من بخوان در استان سمنان

This post is also available in: English