معرفی با من بخوان در کشور افغانستان

منطقه جغرافیایی:  شهر مزارشریف مرکز استان بلخ
تعداد کودکان: ۴۰۰ نفر
تعداد مربیان و آموزگاران:  ۱۵مربی پیش‌دبستان و پایه‌های اول و دوم دبستان
تاریخ آغاز: مهرماه ۱۳۹۵

در راستای گام برداشتن برای تحقق شعار «همه‌ی کودکان حق دارند کتاب‌های باکیفیت بخوانند»، برنامه‌ی «با من بخوان» از مرزهای ایران فراتر رفته است و این برنامه با همکاری بنیاد کودک افغانستان در مزارشریف نیز اجرا شده است.

مناطق زیر پوشش «با من بخوان» در افغانستان:

This post is also available in: انگلیسی