پرونده شمارورزی با لولوپی در برنامه «با من بخوان»

بسته‌های شمارورزی لولوپی (ریاضی آموز ادبی) شامل کتاب خواندن، کتاب کارورزی و کتاب راه نما و کنش ورزی به همراه کیسهٔ نماکارت ها و لوح آموزش مفاهیم پیش عددی است. این بسته‌ها برپایه‌ی رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان در آموزش ریاضی به کودکان پیش‌دبستان و کلاس اول دبستان فرآوری شده است.

تاکنون لولوپی + ۰ و لولوپی + ۱ منتشر شده است.