کتاب المر

پرونده کتاب المر در برنامه «با من بخوان»

المر با دیگر فیل ها فرق دارد. همه ی فیل ها خاکستری هستند، اما او چهارخانه و رنگارنگ است و به هر کجا می رود، همه او را می شناسند. المر از این که با دیگران تفاوت دارد، چندان راضی نیست. برای همین خود را به رنگ خاکستری در می آورد تا شبیه دیگران شود. ولی حالا هیچ کس او را نمی شناسد.

این داستان، فردیت و پذیرش خود را به همان گونه که هستیم ستایش می کند. کودکان با خواندن این داستان به ارزش تفاوت ها پی می برند و به تفاوت ها احترام می گذارند.

دیوید مک کی از نویسندگان و تصویرگران برجسته ی ادبیات کودک انگلستان است که در سال ۲۰۰۶ نامزد دریافت جایزه هانس کریستین اندرسن شد. مک کی داستان «المر» را در سال ۱۹۸۶ منتشر کرد. سپس در سال ۱۹۸۹ آن را با کمی تغییر داد و دوباره منتشر کرد و از آن پس ۳۴ عنوان کتاب دیگر با هنرنمایی این شخصیت نوشت.