شما هم می‌توانید یکی از پشتیبانان مالی کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» باشید!

همه‌ی شما دوستدران کودکان که عشق به فرزندان این سرزمین دارید و آینده بهتر برای آن‌ها در سر می‌پرورانید می‌توانید پشتیبان این کمپین باشید و یک یا چند ترویج‌گر را تحت پوشش قرار دهید. با اهدای مبلغ پنج میلیون تومان شما می‌توانید یک کیسه کتاب و آموزش لازم را برای یک ترویج‌گر فراهم آورید. برای پیوستن به کمپین فرم زیر را پر کنید.