, , ,

نوجوانان محمودآباد شهر ری فراتر از رویا را تجربه کردند!

با من بخوان

ماریت تورن کویست- محمود آباد شهرری- آبان 1395ماریت تورن‌کویست تصویرگر هلندی در بعدازظهر روز شنبه ۲۲ آبان کارگاهی را با کودکان  و نوجوانان منطقه‌‌ی محمودآباد شهرری در خانه حمایتی – آموزشی محمودآباد برگزار کرد. در این کارگاه او پس از بازگو کردن داستان «فراتر از رویا» اثر جف آرتس نویسنده بلژیکی، از آن‌ها خواست به یاد آورند که در زندگی خود چه چیزهای ارزشمندی را از دست داده‌اند: از یک عروسک گرفته تا یک دوچرخه، تا یک جانور خانگی و یا خانه، شهر و یا روستایی که زمانی در آن زندگی می‌کردند. سپس تصویر این گنجینه‌ی از دست رفته را روی کاغذی سفید بکشند و قاب کنند و زیر تصویر نام آن گنج از دست رفته‌ی خود را بزرگ بنویسند. کودکان در طول این کارگاه به یاد آوردند که در زندگی خود چه چیزهایی را از دست داده‌اند و سپس تصویر یکی از باارزش‌ترین آن‌ها را به روی کاغذ آوردند. در این کارگاه کودکان درباره‌ی آن‌چه از دست داده بودند و هرگز درباره‌ی آن با کسی سخن نگفته بودند، صحبت کردند و در پایان احساس راحتی بیش‌تری می‌کردند. آموزگاران حاضر در این جلسه نیز آموختند که چگونه با این کتاب یا کتاب‌های همسان، می‌توانند با کودکان صحبت کنند و به آن‌ها یاری رسانند که با غم‌های خود و خانواده‌شان کنار بیایند.

ماریت تورن کویست- محمود آباد شهرری- آبان 1395