کتاب آبی کوچولو و زرد کوچولو نوشته لئو لیونی بلندخوانی شد. در حین بلندخوانی کتاب بچه‌ها به ترکیب رنگ‌ها توجه کردند و متوجه شدند که با ترکیب رنگ‌ها، رنگ جدید به وجود می‌آید. برای فعالیت بعد از بلندخوانی نقاشی رنگ‌ها بر روی کاغذ را انجام دادیم تا ترکیب رنگ‌ها در ذهن بچه‌ها بماند. در آخرهم بازی پین و گوی را با بچه‌ها انجام دادیم.

مربی: مریم ناصری

محل اجرا: کتابخانه استاد هه ژار ربط، آذربایجان غربی