دانش‌آموزان اکثراً نشانه‌ها را فراموش می‌کنند، ولی با استفاده از این کارت‌ها و شکل نوشته‌ی آن‌ها، تثبیت نشانه‌ها در ذهن کودکان انجام می‌شود.

به نظرم بقیه دوستان هم امتحان کنند جواب خوبی می‌گیرند.

کارت‌ها اثر زیادی در یادگیری دارند.

یکی از فعالیت‌هایی که انجام دادیم استفاده از کارت‌ها جهت آموزش و یادگیری بهتر نشانه‌ها بود.

محل اجرا: روستای لونکه، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: