تلفیق با آموزش واک آ

امروز آموزش واک آ از کتاب واژه‌نامه چیستانی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم که با استقبال فوق‌العاده بچه‌ها مواجه شدیم.

مربیان: احمد سلجوقی و محمدحسین طاهری

محل اجرا: عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: