امروز با رسیدن  به اولین نشانه آ با کمک بسته الفباورزی با کاکا کلاغه، آموزش ” آ”را دادم.

با توجه به تجربیات عزیزان روش تدریس هر چه ملموس‌تر و عینی‌تر باشد تثبیت یادگیری برای بچه‌ها مخصوصاً در گروه کم‌توان ذهنی بیشتر است.

لذا بنده با تلفیق درس هنر و فارسی  باهدف: تقویت حس مشارکت گروهی در بین بچه‌ها، تقویت مهارت‌های دست ورزی مانند: قیچی زدن و نقاشی کردن، شکوفایی حس خلاقیت و افزایش حس اعتمادبه‌نفس و… با کمک گرفتن از خود بچه‌ها باهم  نمایش دوچرخه‌سواری آهوان را اجرا کردیم.

حتی بچه‌های کلاس‌های دیگر پشت درآمده بودند و می‌خواستند به این کلاس بیایند و نظرشان این بود که این طرح برای این کودکان بسیار خوب است.

مربی: حسینی

محل اجرا: مدرسه استثنایی امید، زاهدان

بیشتر بخوانید: