الفباورزی و نمایش با «سی‌بی‌لک»

امروز مهمان خارجی ایمو جان به شهرمحمدی (در سیستان و بلوچستان) ‌آمد و «سی‌بی‌لک» برای او غذای محلی (بریانی با ماهی) درست کرد. بعد سی‌بی‌لک مهمان‌اش را با خودش سرکلاس آورد.

بچه‌ها لباس بلوچی پوشیدند. مهمان خارجی از آن‌ها خواست که به او هم زبان بلوچی یاد بدهند و از لباساش‌های‌شان خیلی خوش‌اش آمد.

بچه‌ها امروز خیلی خوشحال شدند. می‌گفتند خانم سال بعد هم ما در کلاس اول می‌نشینیم و کلاس دوم نمی‌رویم تا باز هم این کتاب‌ها را بخوانیم.

آموزگار مهربی‌بی حسین‌بر

سراوان – سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: