آموزش واک ت و بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی ترسو و صداکشی با دانش‌آموزان پایه‌ی اول

مربی: خانم فاطمه دهمرده

محل اجرا: دبستان دخترانه نجمه زهک

بیشتر بخوانید: