واک ر را  به دانش‌آموزان آموزش دادم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی آن‌ها به اجرای نمایش با کاردستی‌هایی که از قبل درست شده بودند مشغول شدیم.

محل اجرا: دبستان جندالله، ایرانشهر

بیشتر بخوانید: