قبل از آموزش چند کلمه که با حرف س شروع می‌شد گفتیم سپس کودکان واک اول همه‌ی آن‌ها را حدس زدنند و چند کلمه که اول آن‌ها سین داشت را گفتند.

آموزش واک: نحوه صحیح تلفظ، حالت دهان، دندان‌ها و زبان هنگام تلفظ شکل ظاهری س در ابتدا میان و آخر کلمات، گویا یا خاموش بودن واک را به طور کامل به کودکان آموزش دادیم.

آموزش شعر: عروسک نمایشی سنجاب را آوردیم و شعر را با نمایش خواندیم سپس کودکان در مورد سنجاب‌ها گفت‌وگو کردنند.

بلندخوانی داستانک: داستانک را بلندخوانی کردیم و وقتی که داستانک تمام شد همه کودکان با خوشحالی شروع به دست زدن کردنند. سپس تصویرخوانی کتاب را انجام دادیم که یکی از کودکان گفت خرگوش‌ها در لانه مانده بودنند تا هویچ بخورند.

پس ازآموزش: به کودکان گفتیم که س مثل سماور و با کاسه یکبار مصرف و چسب و رنگ گواش کودکان