بلندخوانی کتاب آن‌جا که وحشی‌ها هستند نوشته‌ی: موریس سنداک برای بچه‌ها پیش دبستانی

مربی: خدیجه رفیعی

محل اجرا: موسسۀ توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران