امروز میزبان حضور اولیای پیش‌دبستانی در کتابخانه بودیم، مادران برای کودکان سه کتاب خانم زری به گردش می‌رود، المر و ایزی و راسو را بلندخوانی کردند.

بعد برای فعالیت بعد از بلندخوانی کودکان به ساخت ماسک‌های شخصیت‌های سی‌بی‌لک پرداختند.

محل اجرا: کتابخانه توران بانو آموزشگاه مهر و ماه کرانی

بیشتر بخوانید: