جدیداً دانش‌آموزان پایه اول با خواندن داستان و شعر بهتر شدند.

در کنار خواندن داستان برای پایه اول، پایه‌های چهارم و ششم را هم تدریس می‌کنم به‌طور مثال: نشانه‌های نگارشی  داستان را با دانش‌آموزان پایه بالاتر کار می‌کنم .

فضایی که در آن طرح را اجرا می‌کنم یک سیاه‌چادر عشایر است.

نام مربی: سعید ولی روح

محل اجرا: دبستان شهید ابراهیم شاهوزهی

بیشتر بخوانید: