آوا الفباورزی با سی‌بی‌لک برای بچه‌های پیش‌دبستان

مربی: خدیجه رفیعی

محل اجرا: تهران، فرحزاد، موسسۀ توانمندسازی مهروماه