فعالیت قبل از بلندخوانی:

ابتدا معلم شروع به معرفی کتاب لیند برگ – افسانه‌ی موش پرنده برای دانش‌آموزان پایه پنجم کرد. سپس از آن‌ها پرسید آیا یک موش می‌تواند پرواز کند؟

فعالیت در حین بلندخوانی:

هنگام بلندخوانی معلم تصاویر کتاب را به بچه‌ها نشان می‌داد تا از تصاویر زیبای کتاب بهره‌مند شوند و با داستان همگام شوند.

تصاویری از مشکلات و دشمنانی که موش داشت مثل: تله‌موش، جغد و غیره.

معلم انتهای کتاب که درباره برادران رایت بود و پیشگامان فضا برای بچه‌ها خواند و آن‌ها را با پیشگامان صنعت هوانوردی آشنا کرد.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

معلم از تاثیری که این کتاب بر روی بچه‌ها داشت پرسید که اشاره کردند به پشتکار و تلاش موش برای رسیدن به هدف و انگیزه برای آن‌ها که اگر آن‌ها هم تلاش کنند، نام آن‌ها در روزنامه‌ها خواهد آمد و در زنگ هنر دو نفر از دانش‌آموزان با بطری پلاستیکی هواپیما درست کردند.

مربی: معلم ایمان فقیهی پور

محل اجرا: دبستان مهرو ماه کرانی شهر اوز

بیشتر بخوانید: