ساخت عروسک‌های نخودی : در شروع کار نخود شور و نخود خام را به بچه‌ها دادیم تا تست کنند و وقتی همگی گفتند نخودی که خورده نشد سفت است. برایشان گفتم که می‌تونیم با کمک وسایلی که داریم نخودمان را به یک نخود پاییزی تبدیل کنیم با استفاده از گوش پاکن و کاغذکشی کار را آغاز کردیم وهرکدام از کارها به نحو احسن انجام شد بچه‌ها با علاقه کار را دنبال می‌کردند و با خلاقیت خود عروسک‌ها را آماده کردند. قرار شد تبدیل به قاب بزرگی شوند ودر انتهای فصل، جشنی برایشان گرفته شود.

الفباورزی: قبل از بلندخوانی داستانک دوچرخه سواری آهوان، شکل آ به آن‌ها نشان داده شد، اسم بچه‌ها پرسیده شد و اسم هر کسی که آ داشت دست می‌زدند، پس از خواندن شعر، داستان بلندخوانی شد، در رابطه با داستان بحث و گفت‌وگو شد، در دور دوم داستان خوانده شد و هر جا بچه‌ها به حرف آ می‌رسیدند پا می‌شدند، پس از آن همه با هم شعر آبی رنگ آرامش را خواندیم، در پایان با گل رس واک آ را درست کردند.

مجریان طرح: سوسن هاشمی، آسیه یوسفی، خانم دوستدار