کارگاه الفبا آواورزی، تمرین آواورزی با سی‌بی‌لک

محل اجرا: موسسۀ توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران