در نوبت عصر بلندخوانی کتاب المر را داشتیم و قبل از شروع کلاس از تفاوت‌ها صحبت کردیم.

از بچه‌ها درباره‌ی تفاوت‌ها سؤال شد. در آخر هم تصاویر کتاب را به بچه‌ها نشان دادم و سوال‌هایی مثل ‌چی می‌بینید؟ مثلاً گله فیل‌ها و تفاوت‌هایشان را پرسیدم.

برای فعالیت بعد از بلندخوانی  پرینت المر را به بچه‌ها دادیم و با کاغذ رنگی المرو رنگارنگ کردند.

بیشتر بخوانید: