بلندخوانی کتاب المر نوشته‌ی: دیوید مک کی برای بچه‌های پیش دبستان

مربی:  حمیرا پورکاظمی

محل اجرا: تهران، فرحزاد، موسسۀ توانمندسازی مهروماه