فعالیت قبل از بلندخوانی:

در مورد روزهای هفته باهم گفت‌وگو کردیم  و بعد از آن از دانش‌آموزان پرسیدیم که امروز چندشنبه است؟

دانش‌آموزان گفتند: چهارشنبه است.

بعد گفتیم: شما فکر می‌کنید کتابی که امروز برای شما آماده کردیم در مورد چیست؟

دانش‌آموزان هرکدام حدس می‌زدند و اسم کتاب‌ها را می‌گفتند.

با راهنمایی که کردیم دانش‌آموزان حدس زدند که کتاب در مورد چهارشنبه است و این باعث شد تا با علاقه‌ی بیشتری به کتاب گوش بدهند.

فعالیت حین بلندخوانی:

بعد بلندخوانی را شروع کردیم در هنگام بلندخوانی دانش‌آموزان خیلی از کتاب خوششان آمده بود و با آن هم‌ذات پنداری می‌کردند و تصاویر کتاب خیلی برایشان جذاب بود.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

چند نمونه شکل هندسی (مربع و مثلث و دایره کاغذ رنگی و … ) به دانش‌آموزان داده شد و از آن‌ها خواستیم با کاغذ رنگی و قیچی و چسب و … که در اختیارشان قرار داده بودیم هر شکلی که دوست دارند درست کنند. دانش‌آموزان خیلی از این کاردستی لذت بردند و با اشتیاق خاصی کارشان را انجام می‌دادند و درنهایت خیلی کاردستی‌های زیبا و شکل‌های جالبی درست کرده بودند.

یکی از دانش‌آموزان خواستار آن شد که من کاردستی خود را به خانه‌ام ببرم.

مربیان: خانم‌ها راشدی و رفیعی

محل اجرا: مدرسه دخترانه زینبیه (عرفانه) پایه دوم ابتدایی