امروز کودکان پیش دبستانی با تکمیل پازل متوجه شدند که سی‌بی‌لک می‌خواهد با کدام حیوان و آوایش آن‌ها را آشنا کند.

پس بلندخوانی داستانک‌ها و تمرین آواها به خواست خود کودکان کتاب آواورزی را در اختیارشان قرار دادیم تا به طور کامل تصاویر را مشاهده کنند، سپس تصویرخوانی را شروع کردیم و کودکان از ما می‌خواستند سؤال‌های سخت بپرسیم تا پاسخ بدهند.

در آخر کودکان نقاشی اژدها و زرافه را رنگ آمیزی کردند.

هدف از رنگ آمیزی نقاشی‌ها علاوه بر به خاطر سپردن هرچه بهتر شخصیت‌های داستانک‌ها رشد جسمانی ظریف کودکان نیز بود.

پس از کمی استراحت کردن بچه‌ها و زنگ تغذیه، با بطری‌هایی که داخلشان را از مواد مختلف مثل خاک و برنج و.. پر کرده بودیم و آن‌ها را به طور کامل پوشانده بودیم. صداهای زیر و بم را به کودکان آموزش دادیم. که یکی از کودکان علی‌رغم شیطنت و تمرکز کمی که سرکلاس دارد همه موادی که در بطری‌ها بود را به سرعت تشخیص می‌داد.

جهت تشویق کودکان به رعایت قوانین کلاس طرح تشویق با ستاره را در کلاس اجرا کردیم و برای هرچه بهتر آشنا شدن کودکان با طرح‌های مختلف مثل (چهارخانه، راه راه و…) از طرح زیر استفاده کردیم.

بیشتر بخوانید: