برنامه تابستانی اجرای طرح با من بخوان در منزل

بیشتر‌ بچه‌ها به سفر رفتند و تعداد خیلی کم است.

اسرا کوچک‌ترین عضو کلاسمان دیروز کتاب قصه‌ها را به‌قدری زیبا تعریف کرد که به خودم و اینکه مفید بودم بالیدم. تعدادی از والدین به‌محض تعطیل شدن مدارس از من خواستند که کلاس را دایر کنم.

یکی از بچه‌ها گفت: خانم مدرسه که باز شد پنجشنبه‌ها که تعطیل هستیم می‌شود بازم قصه بگویید؟ گفتم: حالا ببینیم خدا چی می‌خواهد.

لولوپی را تمام کردیم. یکی گفت: آخرش داستان چطوری تمام می‌شود؟  یکی جواب داد که: خانه‌ی لولوپی را هم درست کنند و برایش اعداد زیادی می‌اورند تا گرسنه نماند. ترنم گفت: او که عدد نمی‌خورد، عدد او را می‌خورد.

تأثیر برنامه بلندخوانی تابستان بر پسر خود فریبا دهمرده:
پسرم پنج سال است. اصلاً در جمع حرف نمی‌زد و اعتماد به‌ نفسش خیلی پایین بود.

بعد از برگزاری طرح با من بخوان خیلی خوب شده طوری که مربی‌اش می‌گوید سر کلاس خیلی خوب حرف می‌زند. هرسوالی می‌پرسم فوراً دستش بالاست که جواب بده.

مربی: فریبا دهمرده، آموزگار پایه اول بنجار

بیشتر بخوانید: