دومین کتاب (برسد به دست معلم عزیزم)  را بلندخوانی کردم. بعد از دو کتاب متوجه یک نکته مهم شدم. وقتی بچه‌ها بزرگتر می‌شوند انتظاراتشان هم تغییر می‌کند. مثلا دانش‌آموزان من که سال ششم هستند به دقت به تصاویر نگاه می‌کردند و آهنگ جملات برایشان چندان مهم نبود بلکه افزایش اطلاعات حائز اهمیت بود. نکته‌ی آموزنده کتاب تصویر چالش برانگیز برایشان خیلی جذاب‌تر بود. اینکه چطور یک نویسنده از استعداد بالایی برخوردار هست و به زیبایی خلق اثر ادبی و هنری می‌کند. نمونه واکنش بچه‌ها را در قالب عکس ارسال کردم.