تصاویر داستان‌های بسته‌ی سی‌بی‌لک دانش‌آموزان را به کتاب‌ها علاقه‌مند کرده اما متاسفانه تعداد کتاب کم است.

از زمانی که داستان‌ها خوانده می‌شوند دقت دیداری دانش‌آموزان بیشتر شده است و به جزییات تصاویر مثل رنگ‌ها، نام‌ها و حیوانات دقت بیشتری می‌کنند.

در بیان کردن صداهای حیوانات و نحوه‌ی تلفظ آواهای آن‌ها نسبت به اوایل بهتر شده‌اند.

مربی: کیوان نعمتی

محل اجرا: دبستان فلسطین دشتوک، سراوان

بیشتر بخوانید: