موقعیت خوبی در کتابخانه پیش آمدہ است.

آقای مازیار آذربادگان دانش‌آموز پایه ششم در زنگ استراحت کتاب‌های داستان را برای پایه‌های پایین‌تر بلندخوانی و به زبان بلوچی برای آن‌ها ترجمه می‌کند تا بھتر تفھیم شود.

مربی: آقای هوت

محل اجرا: مدرسه هفت‌تیر گورانکش، روستای گورانکش، شهرستان چابهار

بیشتر بخوانید: