بسته‌ی لولوپی+۰ را با بچه‌ها بلندخوانی کردیم و بعد از معرفی شخصیت‌های کتاب به اجرای نمایش آن پرداختیم.

مربی: محمد عارف اربابی
محل اجرا: دبستان شهید آرام کهنوک، سراوان

بیشتر بخوانید: