مادران به انتخاب و در کنار فرزندانشان کتاب داستان بلندخوانی کردند و تجربه شیرینی از این نشست هم برای مادران وهم کودکان اتفاق افتاد.

محل اجرا کتابخانه توران بانو آموزشگاه مهر و ماه کرانی، شهر اوز

بیشتر بخوانید: