بلندخوانی کتاب نقطه برای کودکان پیش‌دبستان صبح خانه فرهنگ محمودآباد

هدف از این نشست بلندخوانی:

به جهت شروع سال تحصيلي و عدم اعتمادبه‌نفس كافي براي انجام امور مختلف مثل نقاشي كشيدن در بچه‌ها كتاب نقطه را براي بلندخواني انتخاب كرديم.

پس از بلندخواني:

از بچه‌ها خواستيم با نقطه‌ها نقاشي بكشند تا تأثیر يك نقطه كوچك را در نقاشي خود ببينند.

پس از بلندخواني:

بچه‌هایی كه ابراز می‌کردند توانایی انجام كار را ندارند در فعالیت‌های كلاسي مشاركت بيشتري داشتند.

مربیان:  خانم‌ها ایشانی و جعفری

بیشتر بخوانید: