بلندخوانی کتاب نقطه برای کودکان پیش‌دبستان صبح خانه فرهنگ محمودآباد

هدف از این نشست بلندخوانی:

به جهت شروع سال تحصیلی و عدم اعتمادبه‌نفس کافی برای انجام امور مختلف مثل نقاشی کشیدن در بچه‌ها کتاب نقطه را برای بلندخوانی انتخاب کردیم.

پس از بلندخوانی:

از بچه‌ها خواستیم با نقطه‌ها نقاشی بکشند تا تأثیر یک نقطه کوچک را در نقاشی خود ببینند.

پس از بلندخوانی:

بچه‌هایی که ابراز می‌کردند توانایی انجام کار را ندارند در فعالیت‌های کلاسی مشارکت بیشتری داشتند.

مربیان:  خانم‌ها ایشانی و جعفری

بیشتر بخوانید: