بلندخوانی کتاب المر با نقاشی و طرح داستان و بازی و فعالیت‌های انجام‌شده مرتبط بود.

نام کتاب‌خوانده شده «المر» است، تخیل ازآن‌جهت که هیچ فیلی در دنیا وجود ندارد که شطرنجی و رنگارنگ باشد ولی شخصیت داستان ما فیلی است که با تمام فیل‌ها متفاوت است و این تفاوت باعث ناراحتی او می‌شود، نتیجه می‌گیرد که برود و این تفاوت را ببرد و…

نتیجه داستان:

بچه‌ها متوجه شدن که تفاوت‌ها بین افراد باعث خلاقیت می‌شوند نه ناراحتی و پریشان احوالی

می‌توانند به خاطر تفاوت‌هایشان و ویژگی‌های منحصربه‌فردشان یک روز را از آن خودشان کنند و آن روز را با دوستانشان جشن بگیرند و شاد باشند…

مربی: مهریماه محمودی

محل اجرا: روستای سوراب، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: