فعالیت قبل از بلندخوانی:

از کودکان پیش‌دبستانی خواستیم تا اسباب‌بازی موردعلاقه خود را برای شروع داستان به کودکستان بیاورند. از آن‌ها پرسیدیم که چقدر به اسباب‌بازی علاقه دارند و آیا آن را همه جا همراه خود می‌برند؟ همچنین از آن‌ها پرسیدیم از چه چیزی می‌ترسند؟ هرکدام از آن‌ها از چیزی می‌ترسیدند و بعضی هم از چیزی نمی‌ترسیدند.

کتاب را به بچه‌ها نشان دادیم و شخصیت‌های ایزی وراسو را معرفی کردیم همچنین عکسی از راسو را به آن‌ها نشان دادیم، بعضی از بچه‌ها راسو را دیده بودند وعده‌ای هم نه راسو دیده بودند ونه از آن چیزی می‌دانستند. راجع به راسو و اینکه کجا زندگی می‌کند و برای مقابله با دشمن چه کاری انجام می‌دهد صحبت کردیم.

فعالیت حین بلندخوانی:

اسم کتاب، نویسنده، تصویرگر و مترجم کتاب را به بچه‌ها گفتیم. داستان را بلندخوانی کردیم و از راسوی عروسکی نمدی درهنگام بلند خوانی استفاده کردیم. هنگام خواندن کتاب سؤال‌هایی از آن‌ها پرسیدیم. خود کودکان هم سؤال‌هایی می‌پرسیدند که جواب دادیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

دربارهٔ ترس‌هایی که داریم گفت وگو کردیم. خاطراتی که از ترس داشتیم را یک به یک تعریف کردیم و همه، حتی خود من مشارکت داشتند. من از خاطرات کودکی وهمچنین ترس‌هایی که الآن دارم تعریف کردم. یادآور شدیم ترس امری طبیعی است وهرکسی ممکن است از چیزی بترسد، اما باید با ترس مواجه شویم وبر خود مسلط باشیم. بعد از گفتگو مقوای بزرگی را جلوی کودکان گذاشتیم واز آن‌ها خواستیم که هرکسی ترس‌هایش را نقاشی کند.

مربی: پوران نجم‌دینی

محل اجرا:  کتابخانه توران بانو