ابتدا کتاب درخت بخشنده برای دانش‌آموزان بلندخوانی شد و سپس نمایش آن اجرا شد.

قابل‌ذکر است دکور صحنه از وسایل دورریختنی درست‌شده است. با توجه به اینکه موضوع کتاب حفظ محیط‌زیست می‌باشد.

مربی: زهرا عرفانی

محل اجرا: دبستان پسرانه شهید عزت آبادی، سیرجان

بیشتر بخوانید: