موضوع: آشنایی با گوسفند و استفاده از پشم گوسفند

قبل از بلندخوانی: با دانش‌آموزان سلام و احوال‌پرسی و در مورد اینکه این خودپسندی و خودخواهی خوب است یا نه و همچنین در مورد گوسفند با هم صحبت کردیم. و پرسیدیم که:

۱ چه کسی گوسفند دیده است؟ تقریبا همه گوسفند دیده بودند.

۲. از پشم گوسفند چه استفاده‌هایی می‌شود؟ لباس. فرش و…

۳. این خودخواهی چیز خوبی است؟ خیر

۴. و…

بعد از سؤال و پرسش‌ها و گفت‌وگو با دانش‌آموزان کتاب را بلندخوانی کردیم که دانش‌آموزان خیلی با کتاب و شخصیت‌های آن (شلی گوسفند پشمالو) همذات پنداری می‌کردند.

درنهایت دانش‌آموزان به‌طور گروهی و با استفاده از کار برگ چاپی گوسفند که از قبل پرینت گرفته بودیم و رنگ انگشتی و خرده نمد و کاموا شلی گوسفند پشمالو را درست کردند.

*دانش آموزان معنی لیسه را نمی‌دانستند.

نمونه‌ی پرسش دانش‌آموزان ازما: لیسه چیست؟ نوعی حلزون بی‌صدف

مربیان: خانم‌ها راشدی و نعمتی

محل اجرا: پایه سه ابتدایی، مدرسه دخترانه عرفانی (زینبیه)

بیشتر بخوانید: