بعد از یک‌بار خواندن کتاب مرغ سرخ پاکوتاه دانش‌آموزان اصرار کردند که یک‌بار دیگر هم این کتاب را برای ما بخوانید.

بعد از دوباره خواندن کتاب در مورد نحوه پختن نان و اینکه هنگام پختن نان چه کمکی به مادرشان می‌کنند صحبت شد

یکی از بچه‌ها گفت: در جمع‌کردن هیزم به مادرم کمک می‌کنم، دیگری گفت: ظرف آب را تا پای تنور می‌برم و دیگری گفت: نان پخته‌شده را به خانه می‌برم و….

سپس در مورد نحوه کاشت گندم با بچه‌ها صحبت شد. آن‌ها با همکاری یکدیگر داخل باغچه مدرسه‌شان گندم کاشتند.

مربی: محمد آذریان

محل اجرا: بنجار زابل

بیشتر بخوانید: