حین بلندخوانی: کتاب را داخل حیاط مدرسه، زیر سیاه‌چادرودرکنار بانوان نانوا که مشغول پخت نان و کلوچه‌ی محلی (کلانه و بژی)  به نفع کودکان زلزله‌زده بودند، برای بچه‌ها و چند نفر از والدینشان بلندخوانی کردم. در حین اجرای بلندخوانی، بچه‌ها لحن شخصیت‌ها را درمی‌آوردند و جواب خانم مرغه را می‌دادند .

بعد از بلندخوانی:  بچه‌ها به کمک  بانوان نانوا، نان پختند. درباره کتاب، بچه‌ها توافق نظر نداشتند .عده‌ای می‌گفتند کار خانم مرغه درست بود و عده‌ای دلشان برای سگ، گربه و اردک می‌سوخت. مدیر دبستان  کتاب‌هایی را که هفته‌ی پیش از مجموعه‌ی با من بخوان خریداری کرده بود، به نمایش گذاشت تا والدینی که برای شرکت در جشنواره آش و نان سنتی حضور داشتند با فعالیت‌های بامن بخوان آشنا شوند.

مربی: نسرین میرزایی

محل اجرا: دبستان کانون مشاوره