ابتدا، با کودکان شعر خواندیم و سپس، درباره‌ی اهمیت سلامت دندان‌ها گفت‌وگو کردیم. پس از آن، کتاب «مهمانی هیولای دندان» را بلندخوانی کردیم. در فعالیت پس از بلندخوانی، پرسش‌هایی در مورد کتاب و بهداشت دندان‌ها مطرح کردیم و کودکان به آن‌ها پاسخ دادند.

سپس، ماکت دندان را به بچه‌ها نشان دادیم. روی همان ماکت، نحوه‌ی صحیح مسواک زدن را آموزش دادیم. درانتها، کودکان در پیوند با موضوع کتاب، نقاشی کشیدند.